[ec id="5"]
 

Gotowy arkusz wdrożeniowy dla Przedstawiciela Handlowego. Otrzymujesz plik w formie edytowalnej excel, plik zawierający 9 zakładek wypełnionych treścią:

  • CELE PROGRAMU (w podziale na główne, szczegółowe oraz wytyczne dla osób realizujących)
  • ZAWARTOŚĆ PROGRAMU (gotowy zablon za zaprojektornaym harmonogramem)
  • DZIAŁ MAGAZYNU (główne cele, cele szczgółowe, co handlowiec powinien umieć na wdrożeniu)
  • DZIAŁ LOGISTYKI (jak wyżej)
  • DZIAŁ TECHNICZNY (jak wyżej)
  • DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA (jak wyżej)
  • PRACA W TERENIE (jak wyżej)
  • HARMONOGRAM GRAFICZNY ( na dwa pierwsze miesiące pracy)

Arkusz do wdrażania nowych pracowników

zł 49,00Cena