[ec id="5"]
 

Otrzymuje formatkę w edytowalnym pliku (word), który ułatwia konkretne wyznaczania celów dla podległych pracowników.

Arkusz do wyznaczania celów krótkookresowe

zł 9,00Cena