[ec id="5"]
 

Orzymujesz plik w wersji edytowalnej (excel) z 4 zaprojektowanymi zakładkami:

  • CELE PROGRAMU (trzy kategorie ogólnych celów do zrealizowana w ramach programu wdrożeniowego)
  • ZAWARTOŚĆ PROGRAMU (w podziale na dni znajdzesz rozpisane na każdy dzień czynności do zealizowania w ramach programu wdrożeniowego)
  • MAGAZYN (rozpisane szczgółowe cele do ralizacji w ramch pracy na magazynie w najbliżych 30 dniach. Znajdziesz też wytyczne, co nowy pracownik powinien umieć zrealizować na zakończenie programu wdrożeniowego
  • MIESIAC (harmonogram wdrożenia z podziałem na poszczególne dni przedstawiony w formie graficznej )

Arkusz do wdrażania nowych pracowników

zł 27,00Cena