[ec id="5"]
 

Otrzymujesz szablon z zakresem parametrów, które powinny być raportowane na stanowsku Przedstawiciela Handlowego. Taki dokument powinien być przedstawiany i akceptowany w formie podpisu przez każdego nowego pracownika.

Arkusz wytycznych do raportowania

zł 12,00Cena