[ec id="5"]
 

Otrzymujesz edytowalny szablon (w pliku word), z przykładową treścią zakresu uprawnień i zakresu odpowiedzialności na stanowisku Przedstawiciela Handlowego. Taki arkusz możesz wykorzystać jako wzór na każde stanowisko. Posiadanie takiego arkusza przydaje się do:

  • rekrutacji - określenie kluczowych kompetencji na tym stanowisku
  • przeprowadzenia programu wdrożeniowego dla nowych pracowników
  • oceny okresowej
  • ustalania poziomu wynagrodzeń

Arkusz z zakresem uprawień i odpowiedzialności na stanowisku handlowca

zł 16,00Cena